ForsideNyt 24/09 2023 Materiale fra diverse Tema møder har fået eget link i menuen.

Bemærk: Der arbejdes stadig på at samle indholdet.
19/6 2023 Referat fra generalforsamling er lagt på hjemmesiden.
Ballerup Bladet omtalte d. 9/2 2022 en ny stor plan om udrulning af fjernvarme til næsten hele Ballerup

Se mere her:

https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme/varme-energi/udrulning-af-fjernvarme#paragraph-48462

Samt det kort ovenstående hjemmeside henviser til.

 

FU har p.t. ikke mere viden, end hvad der står i Ballerup Bladet og på den nævnte hjemmeside.

D.d. er det FU’s opfattelse at:

  1. Planen p.t. IKKE er godkendt af Vestforbrændingen og Ballerup kommune
  2. Folketinget p.t. har annulleret loven om kommunernes mulighed for at kræve ny tvangstilslutning til offentlig energiforsyning (naturgas, fjernvarme, fjernkøling, mv.)
  3. Etableringspris for den enkelte boligejer er p.t. ukendt.
  4. Fast abonnementspris for den enkelte boligejer er p.t. ukendt.
  5. Pris pr. leveret energienhed for den enkelte boligejer er p.t. ukendt.